MINI-AMOLADORA

GWS 6 - 115
GWS 9 - 125

MINI-AMOLADORA BRICOLAJE

PWS 6-115
G 12 SG